نشانی: قرچک، میدان شهید ستاری، کمربندی جنوبی، بیمارستان شهید ستاری قرچک، کد پستی 1868913887

تلفن: 02136180065

 فاکس: 02136180225

 شماره پیامک پیشنهادات و انتقادات : 300041391

 

 

 

فایل‌ها