شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 

برنامه های واحد

 • بهبود تغذیه جامعه
 • ترویج تغذیه با شیر مادر
 • باروری سالم
 • سلامت مادران
 • سلامت کودکان- مانا مرگ
 • نوزادان
 • میانسالان
 • سالمندان

 

برنامه بهبود تغذیه در جامعه

عمده فعاليت واحد تغذيه سلامت خانوادهاجراي اقداماتي است که به بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههاي آسيب پذير کمک مي کند.در این راستا پیرو رسالت دفتر بهبود تغذیه جامعه با هدف افزایش آگاهی های تغذیه ای افراد و ارتقاء عملکرد ایشان در امر غذا و همچنین بهبود تغذیه افراد آسیب پذیر(کودکان،زنان باردار و شیرده،سالمندان) و رژیم درمانی در بیماریدیابت، سوء تغذیه پروتئین- انرژی کودکان و ... فعالیت خود را پیش می برد.
رسالت دفتر بهبود تغذیه جامعهکمک به بهبود امنیت غذایی و ارتقا کیفیت تغذیه مردم از طریق ارتقاء سطح دسترسی فیزیکی، اقتصادی ، افزایش سواد و فرهنگ تغذیه ای جامعه و رهایی از بیماری ها با استفاده از تمهیداتی از قبیل اطلاع رسانی و آموزش،مشارکت در اجرای طرح های تغذیه ای، پایش و اقدامات پیشگیرانه و درمانی در قالب ارزشهای اسلامی و انسانی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد .

شرح وظايف كارشناس برنامه بهبود تغذیه جامعه:

 • تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه بهبود تغذیه جامعه
 • تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه بهبود تغذیه به صورت 6 ماهانه و ساليانه
 • تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني غذا
 • نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه بهبود تغذیه
 • دريافت و بررسی آمارهاي دريافتي از واحدهاي محيطي
 • ارسال پسخوراند وتحلیل آماردر زمينه آمارهاي بررسي شده به مراكز و معاونت
 • ارسال آمار برنامه به واحد بهبود سلامت تغذیه ای معاونت
 • ارتقاء سلامت تغذیه ای و بهبود کیفیت رشد کودکان زیر 6سال
 • اجرای برنامه روستا مهد ها با هماهنگی سازمان بهزیستی
 • اجرای برنامه مکمل یاری آهن و ویتامین د با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان
 • اجرای برنامه حمایتی و مشارکتی کودکان زیر 6 سال با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع بیماری های مزمن
 • اجرای طرح سنجش ید ادرار در دانش آموزان مقطع ابتدایی
 • تامین ریزمغذی ها و آموزش تغذیه جهت پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذیها(آهن،روی،کلسیم،ویتامینA,D,Bو عوارض ناشی از آن در گروه های آسیب پذیر (کودکان،دختران دانش آموز،زنان باردار و شیرده)
 • ارائه مشاوره تغذیه به کودکان اختلال رشدی ، مادران باردار، شیرده و پیش از بارداری و دانش آموزان ، میانسالان و سالمندان ارجاعی از مراکز و پایگاهها به منظورکاهش سوء تغذیه و ارتقاء سلامت تغذیه ای
 • هماهنگی واجرای  5 هفته بسیج ملی تغذیه با هماهنگی درون و برون بخش
 • برگزاری جشنواره های غذا و آموزش های تغذیه سالم در جامعه

ترویج تغذیه با شیر مادر

براساس آخرين اطلاعات 35 درصد كل كودكان صفر تا 4 ماهه جهان از تغذيه انحصاری با شير مادر بهرهمند هستند.آمار مرگ شير خشك‌خوران بيش از 18 برابر شير مادر خوران است. هر ساله 15 ميليون كودك زير 5سال در جهان از بين مي‌روند كه علت عمده اين مرگ و مير، بيمار‌ي‌هاي عفوني است. تغذيه انحصاري با شير مادر تا 6 ماهگي و تداوم آن همراه با شروع غذاي كمكيتا 2 سالگي براي هر شيرخواري توصيه مي‌شود .

شيرمادر به عنوان اولين و مناسب ترين گزينه در تغذيه نوزاد پس از تولد مطرح شده و نياز كودك به مواد غذايي را تا 6 ماه تامين مي نمايد. اما بايد دانست شيردهي به عنوان يك فرآيند فيزيولوژيك و طبيعي بوده و تغذيه با شير مادر يك مهارت قابل يادگيري است كه تحت تاثير عوامل فيزيولوژيك، روحي ورواني و نگراني ها مي‌باشد. تغذيه با شير مادر بخشي از برنامه ريزي معمول والدين براي داشتن فرزندي سالم و طبيعي مي باشد  .از مسئوليت هاي مهم كاركنان سيستم بهداشت و درمان اين است كه با توجه به نيازهاي والدين، با تكيه بر اطلاعات علمي روز رهنمودهاي روشن و توصيه هاي مداوم در موردتغذيه باشير مادر رابه آنها ارائه داده تا بتوانند بطور كامل در فرآيند شيردهي مشاركت نمايند.

شرح وظايف كارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر:

 • تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه ترویج تغذیه با شیر مادر
 • تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه ترویج تغذیه با شیر مادربه صورت فصلي و ساليانه
 • تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي هفته جهاني ترویج تغذیه با شیر مادر
 • نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر
 • دريافت و بررسی آمارهاي دريافتي از واحدهاي محيطي
 • ارسال پسخوراند وتحلیل آماردر زمينه آمارهاي بررسي شده به مراكز و معاونت
 • ارسال آمارشیرخشک و شیرمادر به معاونت
 • برنامه ریزی در زمینه خدمات کودکان زیر دو سال جهت بالابردن شاخص تغذیه با  شیر مادر
 • نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات کودکان و شیر مادر پرسنل محیطی
 • تجزیه ، تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه شیر مادرو ارسال به سطوح محیطی و معاونت
 • اجرای برنامه های آموزشی و کارگاه دربرنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در سطوح مختلف
 • هماهنگی جهت دریافت کوپن شیرمصنوعی از دانشگاه ،تایید و نظارت بر صدور کالا برگ شیر مصنوعی
 • اجرای برنامه شاخص های عدالت در سلامت کودکان 6 ماهه و ارسال اطلاعات برنامه به سایت وزارت بهداشت
 •  جمع آوری آمار مربوط به وضعیت تغذیه با شیرمادر در سطح شهرستان واجرای مداخلات درجهت افزایش دقت آماری
 • نظارت برعملکردکارکنان دراجرای برنامه وآموزش مادران درواحدهای اجرایی بوسیله پایش های پیوسته
 • آموزش برنامه به پرسنل جدید الورود

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت مادران:

 • تهيه برنامه عملياتي ساليانه
 • تجزيه و تحليل و محاسبه شاخصهاي برنامه ماردان
 • برنامه ريزي و تنظيم برنامه آموزشي
 • نظارت بر کمیت و کیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشتی درمانی در حوزه سلامت مادران            
 • تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت در برنامه های بهداشتی مراکز تابعه و ارائه به مسئول واحد سلامت خانواده
 • هماهنگی و همکاری مداوم با سایر واحدهای بهداشتی
 • نظارت بر اجرای دستورالعملهای برنامه
 • بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف متناسب با نیازهای شهرستان در سطوح مختلف ماما ، پزشک ، کاردان و کارشناس
 • تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر مربوط به اجرای برنامه سلامت مادران
 • برگزاری دوره های باز آموزی جهت پرسنل سلامت خانواده
 • پیگیری مهاجرت  مادران باردار شهرستان                                      
 • توجیه نیروهای بدو استخدام (کاردان یا کارشناس بهداشتی ،ماما ،پزشک )
 • تکمیل فرم پرسشگری مرگ و ارائه آن به معاونت بهداشت
 • جمع بندی و آنالیز چک لیست های پایش
 • نظارت بر روند برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان شهرستان

برنامه نوزادان

برنامه ی نوزادان از مجموعه زیر شاخه های واحد سلامت خانواده و جمعیت می باشد که جهت اعتلای سلامت شیرخواران و ارتقای سلامت جامعه و امکان محاسبه شاخص های عدالت در سلامت اقدام به ثبت اطلاعات موالید خارج بیمارستانی در سایت گردیده است .

شرح وظایف کارشناس برنامه نوزادان :

 • پایش برنامه نوزادان در مراکز محیطی
 • برگزاری کمیته مرگ نوزادان و هماهنگی با سایر واحدهای ستادی
 • برگزاری جلسات آموزشی در خصوص مراقبت و معاینات دوران نوزادی جهت کارشناسان و پزشکان
 • تهیه رسانه آموزشی در خصوص مراقبت دوران نوزادی
 • پیگیري تکمیل و ارسال فرم ثبت اطلاعات تولد خارج بیمارستانی در مراکز محیطی بطور ماهانه
 • هماهنگی با مسئول نظارت بر درمان جهت پیگیري تکمیل فرم ثبت اطلاعات تولد خارج بیمارستانی به هنگام بازدید از مطب ها.
 • ورود اطلاعات فرم های ثبت اطلاعات تولد خارج بیمارستانی در سایت
 • برآورد تجهیزات– فرمهای مورد نیاز – مکمل ها ی مورد نیاز و پیگیری جهت خرید و توزیع
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک 
آدرس : قرچک - باقراباد - خیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید
تلفن : 36164989
پست الکترونیک : gharchak@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.