×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مطالب آموزشی

حاوی مطالب آموزشی

بیانیه اولین همایش بین المللی سلامت خانواده

بیانیه اولین همایش بین المللی سلامت خانواده

بیشتر
برای پیشگیری از سرطان خودم ،خانواده ام و جامعه ام

برای پیشگیری از سرطان خودم ،خانواده ام و جامعه ام

بیشتر
پویش اطلاع رسانی تغذیه سالم

پویش اطلاع رسانی تغذیه سالم

بیشتر
واحد آموزش

واحد آموزش

بیشتر
جوان سالم ، خانواده سالم ، جامعه سالم

جوان سالم ، خانواده سالم ، جامعه سالم

بیشتر
پویش ملی سلامت

پویش ملی سلامت

بیشتر
مراکز آموزش شیردهی

مراکز آموزش شیردهی

بیشتر
ایدز

ایدز

بیشتر

مراکز تابعه

شبکه بهداشت و درمان قرچک

شبکه بهداشت و درمان قرچک در آذرماه سال 1393 بعلت مجزا شدن دو شهرستان قرچک و ورامین از هم در تقسیمات کشوری، از شبکه بهداشت و درمان ورامین تفکیک و بصورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

ستاد شبکه بهداشت و درمان قرچک

رئیس مرکز:

آقای دکتر عباس افشار

آدرس مرکز:

قرچک - باقرآباد - خیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید

شماره تلفن‌ها:

021-36136210-36164989

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست