بسته آموزشی مدیریت تغذیه در بیماری سل و تغذیه سالمندان

فایل  آموزشی  پرسنل  آمار و پذیرش

فایل آموزشی  دندانپزشک/مراقب سلامت دهان و دندان

فایل آموزشی پرسنل بهداشت محیط

فایل  آموزشی پرسنل تغذیه

فایل  آموزشی پرسنل بهداشت حرفه ای

فایل آموزشی  پرسنل سلامت روان

فایل آموزشی پزشک/ مراقبین سلامت/ ماما/ پرستار و بهیار

 

بسته خدمات پايه سلامت كاركنان دولت

 

بسته آموزشی و اطلاعاتی نمک و رسانه

 

تعهد و مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از دخانیات

 

جوانان علیه دخانیات

 

حفاظت از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

 

 

حقوق شهروندی و استعمال دخانیات

 

فرهنگ و آموز ه های دينی حامی زندگی عاری از دخانيات با خود مراقبتی

 

قهوه خانه سالم

 

قارچ های سمی

 

 محتوای آموزشی فشار خون

 

شروع فصل گرما و شيوع بيماری اسهال

 

 

راهنمای جامع پوکی استخوان

 

 

تشخیص زودهنگام سرطان

 

آمادگی و اقدامات قبل از وقوع سیل

 

مطالب آموزشی

حاوی مطالب آموزشی

ویدئو هفته سلامت روان

ویدئو هفته سلامت روان

بیشتر
رسانه های آموزشی ویژه اربعین

رسانه های آموزشی ویژه اربعین

بیشتر
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن