شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 

 

سال 1397 :

 نفوس و مسکن 95 جمعیت قرچک
 وضعیت زناشوی
 جمعیت قرچک بر اساس ملیت
 جمعیت قرچک بر اساس ملیت به تفکیک سن
جمعیت مجرد و متاهل
جمعیت غیر دانش آموز

 

سال 1398 :

برآورد جمعیت واحد های محیطی به تفکیک گروههای سنی و منفرد در  - سال 98

 

سال 1399 :

برآورد جمعیت واحد های محیطی به تفکیک گروههای سنی و منفرد در  - سال 99 سال 1400

براورد جمعیتی سال 1400 بر اساس ضرایب اعمال شده بر اطلاعات جمعیتی سرشماری نفوس و مسکن 1395

براورد جمعیت سال 1400 به تفکیک گرو های سنی

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک 
آدرس : قرچک - باقراباد - خیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید
تلفن : 36164989
پست الکترونیک : gharchak@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.