شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 
   دانلود فایل : جلسه کارشناسان صنایع تاریخ 17 اردیبهشت 97 .zip           حجم فایل 2148 KB
   دانلود فایل : معرفی نامه برای معاینات.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : معرفی نامه برای معاینات جدید.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود فایل : فرم معاينات دوره ای.pdf           حجم فایل 272 KB
   دانلود فایل : فرم کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود فایل : فرم فصلي حوادث 03-03-111.pdf           حجم فایل 28 KB
   دانلود فایل : فرم جمع بندی گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار.pdf           حجم فایل 41 KB
   دانلود فایل : فرم بهسازی کارخانجات.pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : فرم ارجاع به متخصص 2.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود فایل : فرم 3-111.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود فایل : پایش_طب_کار.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود فایل : پایش_اندازه_گیری.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود فایل : rulaفرم ارزیابی ارگونومی.pdf           حجم فایل 574 KB
   دانلود فایل : rebaفرم ارزیابی ارگونومی.pdf           حجم فایل 525 KB
   دانلود فایل : owasفرم ارزیابی ارگونومی.pdf           حجم فایل 402 KB
   دانلود فایل : chand vahedi-form.pdf           حجم فایل 130 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک 
آدرس : قرچک - باقراباد - خیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید
تلفن : 36164989
پست الکترونیک : gharchak@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.