شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 

واحد سلامت خانواده         

کارشناس مسئول گروه سلامت خانواده ، جمعیت و تغذیه :  سرکار خانم سلگی

مدرک تحصیلی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی :

تلفن:  36135780-021

 

کارشناسان ستادی:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

 مدرک تحصیلی

 ارتباط

1

رقیه غفاری  

کارشناس سلامت کودکان، نوزادان و ترویج تغذیه باشیرمادر

  کارشناس بهداشت عمومی

 

r.ghafari@sbmu.ac.ir

داخلی 137

2

زهرا بهمنی  

کارشناس سلامت مادران و باروری سالم 

 کارشناس مامایی

Midwife.bahmani@gmail.com

داخلی 138

3

سمیه کاردان باغی 

کارشناس  سلامت میانسالان وسالمندان

 کارشناس مامایی

Kaardaan2003@yahoo.com

 

4

رعنا رفعت

کارشناس تغذیه

 کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

 

 

R_rafat80@yahoo.com

داخلی 136

 

 واحد سلامت خانواده

تامین ، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گرو ه های آسیبپذیرجامعهازجملهمادران باردار ، میانسالان و سالمندان، کودکان زیر 8 سال از اهداف اینواحدمیباشد .

شرح وظايف كارشناس مسئول واحد سلامت خانواده :

هماهنگی با واحد سلامت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه
نظارت بر تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد سلامت خانواده
نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد هفتگی واحد سلامت خانواده
نظارت بر عملکرد پرسنل واحد
هماهنگی با سایر واحدهای ستادی
شرکت در جلسات مسئولین واحدها
پیشبینی و تأکید برنامه پایش های ماهیانه واحد سلامت خانواده
بررسی و پیگیری گزارشات بازدید کارشناسان واحد سلامت خانواده
نظارت بر شاخصهای آماری برنامه های سلامت خانواده استخراج شده از آمارهای ارسالی مراکز بهداشتی درمانی
شرکت درکمیته های واحد سلامت خانواده
نظارت بر اجرای برنامه های مادران، میانسالان، سالمندان، کودکان، سلامت باروری، تغذیه
نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه برنامه های سلامت خانواده
نظارت بر برآورد میزان مکملهای تغذیه ای و داروهای بهداشتی مرتبط با واحد سلامت خانواده
همکاری و پیشنهاد جابه جایی پرسنل سلامت خانوادهبه واحد گسترش ستاد
نظارت بر اجرای کارگاههای آموزشی واحد سلامت خانواده

شرکت در جلسات مسئولین مراکز
نظارت بر مکاتبات واحد
پیشنهاد اضافه کار پرسنل بر حسب عملکرد
بررسی نامه های مربوط به سلامت خانوادهدریافتی از اتوماسیون اداری و پیگیری آنها

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک 
آدرس : قرچک - باقراباد - خیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید
تلفن : 36164989
پست الکترونیک : gharchak@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.