شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 

 شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز

 

 • پايش کارگاه ها با ابعاد جمعیتی زیر 50نفر( شناسايی، تحت پوشش قراردادن و پيگيری کارگاههای تحت پوشش منطقه)
 • رسيدگی به شکوائيه های بهداشتی واصله
 •  اجرای برنامه های آموزشی در سطوح مختلف (شاغلين ، مديران ، بهورزان و....)
 • جمع آوری و جمع بندی آمار فعاليتها، تهيه آمار مقايسه ای و تجزيه وتحليل آن به صورت شش ماهه و ساليانه
 • همکاری در اجرای طرح های تحقيقاتی
 • نظارت بر نحوه انجام معاينات بهداشتی شاغلين اعم از بدو استخدام ،دوره ای و اختصاصی
 • نظارت بر شناسايی ، اندازه گيری و کنترل عوامل زيان آور محيط کار
 • اجرای طرح های مختلف شامل ( طرح ارگونومی، بهداشت کشاورزی ، بقا ،پسماند،پايش ، سيليکوزيس ،پروفایل ایمنی شیمایی ،آزبست و.....)
 • پيگيری در جهت ايجاد کميته های حفاظت فنی و بهداشت کار در صنايع ونظارت بر عملکرد آن ها
 • ارجاع کارگاه های متخلف بهداشتی به شبکه جهت ارجاع به مراجع قضایی
 • ارزيابی عملکرد شرکت های مجوزدار ارائه دهنده خدمات سلامت کار در حین انجام کار در کارگاه ها
 • ارزیابی عملکرد کارشناسان صنایع و ارسال نتایج ارزیابی به شبکه
 • شرکت در جلسات هماهنگی داخلی و بررسی و پیگیری مصوبات صورتجلسات مربوطه و ارسال پسخوراند
 • تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک 
آدرس : قرچک - باقراباد - خیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید
تلفن : 36164989
پست الکترونیک : gharchak@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.