×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مطالب آموزشی

حاوی مطالب آموزشی

رسانه های آموزشی ویژه اربعین

رسانه های آموزشی ویژه اربعین

بیشتر

مراکز تابعه

شبکه بهداشت و درمان قرچک

شبکه بهداشت و درمان قرچک در آذرماه سال 1393 بعلت مجزا شدن دو شهرستان قرچک و ورامین از هم در تقسیمات کشوری، از شبکه بهداشت و درمان ورامین تفکیک و بصورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

ستاد شبکه بهداشت و درمان قرچک

رئیس مرکز:

آقای دکتر عباس افشار

آدرس مرکز:

قرچک - باقرآباد - خیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید

شماره تلفن‌ها:

021-36136210-36164989

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست