×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مطالب آموزشی

حاوی مطالب آموزشی

ویدئو هفته سلامت روان

ویدئو هفته سلامت روان

بیشتر
رسانه های آموزشی ویژه اربعین

رسانه های آموزشی ویژه اربعین

بیشتر

مراکز تابعه

شبکه بهداشت و درمان قرچک

شبکه بهداشت و درمان قرچک در آذرماه سال 1393 بعلت مجزا شدن دو شهرستان قرچک و ورامین از هم در تقسیمات کشوری، از شبکه بهداشت و درمان ورامین تفکیک و بصورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

ستاد شبکه بهداشت و درمان قرچک

رئیس مرکز:

آقای دکتر عباس افشار

آدرس مرکز:

قرچک - باقرآباد - خیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید

شماره تلفن‌ها:

021-36136210-36164989

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست