جناب آقای دکتر محمودیان

سرپرست معاونت درمان

 

مدرک تحصیلی و علمی:

دکترای حرفه‌ای داروسازی

سوابق اجرایی :

استخدام رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک

فایل‌ها