جهت دانلود آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با اداره صدور پروانه‌ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

http://treatment.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=62&pageid=5995

 

آئین نامه و دستورالعمل های اداره امور آزمایشگاه ها

http://treatment.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=62&pageid=6284

 

پروتکل کنترل زردی نوزادان

 

فایل‌ها