مرکز بهداشتی درمانی باقراباد

 

 به آدرس باقر آبادبعد از خیابان یاس سفید-جنب مخابرات قرچک  با شماره تلفن 36164989 مستقر میباشد.این مرکز  با جمعیتی بالغ بر 59000 نفر که 56000 نفر آن شهری و 30000 نفر روستایی را شامل میباشد.

این مرکز شامل واحدهای  پزشک عمومی، مامائی و بهداشت خانواده با 2 نفر نیرو و 1794پرونده فعال، واحد بهداشت محیط با 1 نفر نیرو و 720 پرونده فعال،بهداشت حرفه ای با 1 نفر نیرو و 278پرونده فعال،واحد واکسیناسیون و واحد هایپروتیروئیدبصورت مشترک با یک نیرو، واحد آموزش بهداشت و بهداشت مدارس  بصورت مشترک با یک دوم نیرو و 36 شیفت مدرسه، واحد بیماریها با یک سوم نیرو.

تنها مرکزدرمان سالک یا کرایودر منطقه قرجک  میباشد

این مرکز دو پایگاه بهداشتی را نیز تحت پوشش خود دارد

پایگاه بهداشتی پوئینک

در پوئینک انتهای سرسبز 17 به شماره تلفن 36135121 واقع شده است.

این پایگاه در حدود 3624نفر جمعیت دارد که 3076 نفر ایرانی و 548 نفر افاغنه می باشد.

نیروهای مشغول در این مرکز  دو نفر ماما میباشد این پایگاه هر روز فعال میباشد.

 

پایگاه بهداشتی صالح اباد

 این پایگاه به ادرس روستای صالح آباد خ امام ک گلستان 1 و به شماره تلفن 36190800 واقع شده است.

این پایگاه پوشش جمعیتی بالغ بر 2180 نفرایرانی  و88 نفر افاغنه و430پرونده فعال را دارد.

در این پایگاه یک نفر نیرو مامائی مستقر میباشد.این پایگاه هرروز فعال میباشد.

 

 

 

 

 

فایل‌ها