آدرس مرکز طب کار شهرستان قرچک:

قرچک-خیابان محمدآباد-نبش کوچه مهدیه 30-مرکز بهداشتی درمانی امام زمان(عج)-زیر زمین

تلفن:36430571

 

فایل‌ها