مسئول روابط عمومی

سید محمد حسینی زیجود

شرح وظایف روابط عمومی

تهیه وتنظیم اخبار شبکه بهداشت
ایجاد ارتباط دو سویه با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
برنامه ریزی برای اجرای مراسمات
ارسال پیام اعیاد و تسلیت ها 
برنامه ریزی برای ایجاد ارتباط دوسویه و دیدار با مسئولین ادارات شهرستان
تهیه تقدیر نامه های مناسبتی و ... جهت پرسنل
مدیریت سالن اجتماعات جهت برگزاری کلاس ها و کارگاه های مختلف واحدها و مراکز
راه اندازی پورتال شبکه و درج آخرین اخبار

 

فایل‌ها