آدرس واحد بهداشت حرفه ای:

قرچک-باقرآباد-جنب بانک مسکن-طبقه دوم-واحد بهداشت حرفه ای

تلفن:36164988-36135731 داخلی 135

فکس:36135731 داخلی8

ایمیل:bh.gharchak@gmail.com

 

 

آدرس مرکز طب کار:

قرچک-خیابان محمدآباد-نبش کوچه مهدیه 30-مرکز بهداشتی درمانی امام زمان(عج)-زیر زمین

تلفن:36430571

فایل‌ها