مسئولین واحدها:

 • از سال 93 تا 96 : سرکار خانم لیلا سهرابی-کارشناس بهداشت عمومی

 • ازسال 96 تا کنون: سرکار خانم زهرا نجاتی دانا- کارشناس بهداشت عمومی

دستاوردها:

 • کسب مقام اول در سطح  شهرستان های تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی در  اجرای  برنامه طرح ملی غربالگری فشار خون  و پوشش بیش از 200%

 

 

 • راه اندازی برنامه غربالگری تمامی داوطلبین ازدواج از نظر تالاسمی در مرکز خدمات جامع سلامت امام زمان  از سال 1394و بررسی حدود1000 زوج در سال وپیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور
 • راه اندازی برنامه غربالگری تمامی زوجین از نظر بیماریهای ژنتیک( در اطرافیان و ترسیم شجره برای افراد پرخطر) با پیگیری وجود بیماریهای ژنتیک در اطرافیان ایشان در 6 ماه دوم سال 1397و انجام آن به تعداد سالانه حدود  1000زوج در سال
 • راه اندازی غربالگری تمامی نوزادان از نظر ابتلا  به بیماریهای هیپوتیروییدی  ، فاویسم و فنیل کتونوری  در 3 مرکزامام خمینی ،باقرآباد وزیباشهر و انجام حدود 4500 نوزاد در سال
 • شناسایی وپیگیری  بیش از 80 مورد بیمار هیپوتیروئیدی از ابتدای برنامه
 • شناسایی و پیگیری 17 مورد بیمار pku  از ابتدای برنامه
 • شناسایی وپیگیری بیش از 250 مورد بیمارقطعی فاویسم از ابتدای برنامه
 • راه اندازی برنامه غربالگری تمامی نوزادان از نظر ابتلا  به بیماریهای متابولیک ارثی از سال 1397 در 3 مرکزباقرآباد ،زیبا شهرو امام خمینی  با پوشش بیش از 75%
 • آغاز برنامه خطرسنجی کلیه افراد بالای 30 سال از نظر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی: انجام آزمایش های FBSو کلسترول( با پرداخت حداقل هزینه) ، گرفتن فشار خون، تکمیل پرسشنامه، آموزش ، بررسی از نظر سرطان های شایع و بیماریهای تنفسی و بررسی افراد از نظر ابتلا به بیماریهای مزمن( قلبی عروقی-دیابت- سرطان و بیماریهای تنفسی مزمن) از سال 1397 و انجام حدود 15000 نفر از ابتدای برنامه
 • پیشگیری، شناسایی و مراقبت بیماری دیابت با حدود 2500 بیمار از ابتدای برنامه
 • پیشگیری، شناسایی و مراقبت بیماری فشار خون  با حدود 4100 بیمار از ابتدای برنامه
 • راه اندازی غربالگری سرطان کولورکتال از کلیه افراد 50 تا 70 ساله و انجام حدود 5000 مورد از ابتدای برنامه
 • راه اندازی برنامه غربالگری سندرم داون از 6 ماهه دوم 1397 و انجام غربالگری به تعداد حدود 2200مورد در مرحله اول و دوم از ابتدای برنامه
 • راه اندازی برنامه شنوایی سنجی در  دو مرکز امام خمینی وفردیس  از سال 1396 و انجام سالانه حدود 3900 مورد غربالگری شنوایی  با پوشش بیش از 90 درصد
 • برقراری سیستم نظام مراقبت از بیماریهای غیرواگیر و پیشگیری و مراقبت بیماریهای غیر واگیر از جمله دیابت، فشارخون، سرطان، بیماریهای مزمن تنفسی و ...
 • شروع برنامه شناسایی افراد در معرض خطر عوامل بروز بیماریهای غیر واگیر( ایراپن) از ابتدای سال97
 • غربالگری سرطان های شایع درآقایان و خانم ها شامل: سرطان روده بزرگ با استفاده از انجام تست فیت، سرطان سینه و رحم از ابتدای سال 97

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولین واحدها:

 • از سال 93 تا 96 : سرکار خانم لیلا سهرابی-کارشناس بهداشت عمومی

 • ازسال 96 تا کنون: سرکار خانم زهرا نجاتی دانا- کارشناس بهداشت عمومی

دستاوردها:

 • کسب مقام اول در سطح  شهرستان های تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی در  اجرای  برنامه طرح ملی غربالگری فشار خون  و پوشش بیش از 200%

 

 

 • راه اندازی برنامه غربالگری تمامی داوطلبین ازدواج از نظر تالاسمی در مرکز خدمات جامع سلامت امام زمان  از سال 1394و بررسی حدود1000 زوج در سال وپیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور
 • راه اندازی برنامه غربالگری تمامی زوجین از نظر بیماریهای ژنتیک( در اطرافیان و ترسیم شجره برای افراد پرخطر) با پیگیری وجود بیماریهای ژنتیک در اطرافیان ایشان در 6 ماه دوم سال 1397و انجام آن به تعداد سالانه حدود  1000زوج در سال
 • راه اندازی غربالگری تمامی نوزادان از نظر ابتلا  به بیماریهای هیپوتیروییدی  ، فاویسم و فنیل کتونوری  در 3 مرکزامام خمینی ،باقرآباد وزیباشهر و انجام حدود 4500 نوزاد در سال
 • شناسایی وپیگیری  بیش از 80 مورد بیمار هیپوتیروئیدی از ابتدای برنامه
 • شناسایی و پیگیری 17 مورد بیمار pku  از ابتدای برنامه
 • شناسایی وپیگیری بیش از 250 مورد بیمارقطعی فاویسم از ابتدای برنامه
 • راه اندازی برنامه غربالگری تمامی نوزادان از نظر ابتلا  به بیماریهای متابولیک ارثی از سال 1397 در 3 مرکزباقرآباد ،زیبا شهرو امام خمینی  با پوشش بیش از 75%
 • آغاز برنامه خطرسنجی کلیه افراد بالای 30 سال از نظر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی: انجام آزمایش های FBSو کلسترول( با پرداخت حداقل هزینه) ، گرفتن فشار خون، تکمیل پرسشنامه، آموزش ، بررسی از نظر سرطان های شایع و بیماریهای تنفسی و بررسی افراد از نظر ابتلا به بیماریهای مزمن( قلبی عروقی-دیابت- سرطان و بیماریهای تنفسی مزمن) از سال 1397 و انجام حدود 15000 نفر از ابتدای برنامه
 • پیشگیری، شناسایی و مراقبت بیماری دیابت با حدود 2500 بیمار از ابتدای برنامه
 • پیشگیری، شناسایی و مراقبت بیماری فشار خون  با حدود 4100 بیمار از ابتدای برنامه
 • راه اندازی غربالگری سرطان کولورکتال از کلیه افراد 50 تا 70 ساله و انجام حدود 5000 مورد از ابتدای برنامه
 • راه اندازی برنامه غربالگری سندرم داون از 6 ماهه دوم 1397 و انجام غربالگری به تعداد حدود 2200مورد در مرحله اول و دوم از ابتدای برنامه
 • راه اندازی برنامه شنوایی سنجی در  دو مرکز امام خمینی وفردیس  از سال 1396 و انجام سالانه حدود 3900 مورد غربالگری شنوایی  با پوشش بیش از 90 درصد
 • برقراری سیستم نظام مراقبت از بیماریهای غیرواگیر و پیشگیری و مراقبت بیماریهای غیر واگیر از جمله دیابت، فشارخون، سرطان، بیماریهای مزمن تنفسی و ...
 • شروع برنامه شناسایی افراد در معرض خطر عوامل بروز بیماریهای غیر واگیر( ایراپن) از ابتدای سال97
 • غربالگری سرطان های شایع درآقایان و خانم ها شامل: سرطان روده بزرگ با استفاده از انجام تست فیت، سرطان سینه و رحم از ابتدای سال 97

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها