معرفی واحد
 
با پیشرفت در امر بهداشت و افزایش سطح پوشش ایمن سازی بر علیه بسیاری بیماری های واگیردار در چند دهه اخیر،  کشور های توسعه یافته و صنعتی توانسته اند در نیمه اول قرن بیستم بیماری های عفونی و کمبود های مواد مغذی را تحت کنترل درآورند ولی در نیمه دوم این قرن با روند رو به رشد بیماری های مزمن غیرواگیر از قبیل بیماری های قلبی، سکته مغزی، دیابت، پوکی استخوان، پرفشاری خون، بیماری های بدخیم و چاقی مواجه شده اند .
 در ایـران نیـز بـا تـوجه به حساسیت زیـادی کـه در سیستم بهداشتی‌درمـانی بـرای برنامه‌های پیشگیری وجود دارد. از سال 1370 با تشکیل دفتر مبـارزه با بیماری‌هـای غیرواگیر، برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در اولویت قرار گرفت و در همین راستا اقـدام‌هـای زیادی  بیماری های غیرواگیر صورت گرفت .

خدمات واحد بیماریهای غیرواگیر :

 1. -     انجام غربالگری های روتین در تمامی نوزادان (هیپوتیروئید ، G6PD ، متابولیک ارثی و شنوایی )
 2. -     شناسایی موارد مشکوک غربالگری و ارجاع تمامی موارد مشکوک جهت انجام آزمایشات تشخیص
 3. -   ارجاع موارد مشکوک غربالگری متابولیک ارثی به بیمارستان مفید ( جهت هماهنگی با شماره تلفن 021-36134874 تماس حاصل فرمایید.)
 4. -     ارجاع موارد مشکوک غربالگری هیپوتیروئید به فوکال پوینت شهرستان
 5. -     ارجاع موارد مشکوک G6PD در سن 120روزگی جهت انجام آزمایش تشخیص
 6. -     معرفی تمامی بیماران شناسایی شده به مراکز تحت پوشش
 7. -     پیگیری و مراقبت تمامی موارد مشکوک شناسایی شده غربالگری تا زمان حصول نتیجه
 8. -     ثبت تمامی موارد بیماران شناسایی شده ( هیپوتیروئید ، متابولیک ارثی و PKU ) در پرتال وزارت بهداشت
 9. -     برنامه پایش و ارزیابی از مراکز بهداشت
 10. - تشکیل کمیته ها ( کمیته مشورتی و هماهنگی غیرواگیر ، کمیته ژنتیک و کمیته بررسی بروز )
 11. - تدوین برنامه عملیاتی واحد بیماریهای غیرواگیر
 12. - غربالگری زوجین متقاضی ازدواج در خصوص بیماری تالاسمی و سایر بیماری های ژنتیک
 13. - تشکیل پرونده  جهت پیگیری افراد مشکوک ژنتیک و انجام مراقبت های ماهانه جهت اطلاع به موقع از بارداری
 14. - اخذ نوبت انجام آزمایش های تشخیصی (pnd1  و pnd2  ) و ارجاع زوجین جهت بررسی و پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور و بیماری های PKU و تالاسمی
 15. - آموزش پوکی استحوان در تمامی افراد بالای 20 سال و همچنین ارجاع افراد مشکوک به ابتلا به پزشک و سطح 2
 16. - آموزش و نظارت بر اجرای قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت (ماده7) و گزارش موارد تخلف به موازین بالاتر و آموزش لیست ممنوعیت به عموم مردم و طراحی پوستر
 17. - بررسی آمار مرگ و میر سه ماهه و تهیه گزارش از مهم ترین علت مرگ و میر در این دوره
 18. - گزارش لیست افراد مبتلا به سرطان جهت ثبت مشخصات این افراد در سامانه کشوری ثبت ملی سرطان
 19. - بزرگداشت روزهای جهانی آسم و تالاسمی و پوکی استخوان و سرطان و غربالگری های نوزادان
 20. -  غربالگری فشارخون به صورت سالانه در تمامی افراد بالای 18 سال
 21. - غربالگری قندخون (دیابت ) به صورت سالانه در تمامی افراد بالای 30 سال
 22. - غربالگری بیماریهای قلبی و عروقی به صورت انجام خدمت خطرسنجی در تمامی افراد بالای 30 سال
 23. - غربالگری سرطان روده بزرگ به صورت دو سال یکبار در افراد 50-69 سال
 24. - غربالگری سرطان پستان به صورت سالانه و یا دوسال یکبار در زنان  30-69 سال
 25. - غربالگری سرطان دهانه رحم به صورت سالانه و یا دوسال یکبار در زنان متاهل  30-59 سال

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن