*مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی اشتغال به کار در شهرستان قرچک*

1- ارائه در خواست کتبی به مدیریت شبکه مبنی بر اخذ گواهی اشتغال به کار جهت ارائه به سازمان مورد نظر با ذکرآدرس،تاریخ شروع بکار  و ساعات فعالیت در زمان شروع فعالیت

2- عدم وجود هر گونه تخلف پزشکی در پرونده و رعایت  کامل قوانین و مقررات مربوط به مطب پزشکان (از جمله :کارت ویزیت ،سر نسخه ، تابلو و...)

3-همکاری با واحد نظارت بر درمان در طول فعالیت دربخش خصوصی در زمینه های مورد لزوم

***لازم به ذکر است از صدور گواهی اشتغال جهت همکارانی که بلافاصله پس از شروع فعالیت در بخش خصوصیکلیه مدارک مورد نیاز تاسیس مطب را جهت تشکیل پرونده به  واحد نظارت شبکه بهداشت و درمان قرچک ارائه  ننمایند معذور خواهیم بود .

 درصورت عدم تشکیل پرونده توسط همکاران شروع به کار از تاریخ اعلام و ارائه مدارک به واحد نظارت بر درمان محسوب خواهد شد***

شماره تلفن واحد نظارت بر درمان:36164873

سایت شبکه بهداشت قرچک: www.ghn.sbmu.ac.ir

فایل‌ها