سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
 


  چاپ        ارسال به دوست

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک

گزارش عملکرد واحد بهداشت محیط قرچک در هفته جاری

 

گزارش فعالیت های واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت قرچک

 

1- نمونه برداری از مواد غذایی

در راستای نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک عرضه شده در مراکز فوق الذکر صورت گرفت تا در صورت عدم مطابقت با استانداردهای مربوطه با واحد های متخلف برابر مقررات برخورد صورت گیرد.

2- طرح تشدید نظارت و کنت

گزارش فعالیت های واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت قرچک

 

1- نمونه برداری از مواد غذایی

در راستای نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک عرضه شده در مراکز فوق الذکر صورت گرفت تا در صورت عدم مطابقت با استانداردهای مربوطه با واحد های متخلف برابر مقررات برخورد صورت گیرد.

2- طرح تشدید نظارت و کنترل شرایط بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی حساس

 

بازرسان بهداشت محیط شهرستان با هدف تامین و حفظ سلامتی مردم شهرستان و دسترسی به غذای ایمن و سالم، مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی حساس را در قالب بازدیدهای طرح تشدید درساعات اداری و غیر اداری، با استفاده از ابزار و تجهیزات پرتابل بازدید نمودند. همچنین مواد غذایی غیرقابل مصرف مشاهده شده جمع آوری و معدوم گردید.

 

3- پلمب مراکز و اماکن متخلف بهداشتی

 

 

در راستای اجرای ماده 13 قانون اصلاحیه قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اماکن متخلف تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی شهرستان پس از طی روند قانونی و دادن اخطارهای لازم پلمب گردید.

 

4-آموزش دانش آموزان مدارس به مناسبت روز هوای پاک

با توجه به فرا رسیدن 29 دی ماه روز هوای پاک، واحد بهداشت محیط  اقدام به برگزاری برنامه های آموزشی جهت دانش آموزان در مدارس شهرستان نمود. در این جلسات آموزش موضوعاتی از قبیل شناسايي و نحوه کنترل منابع آلاينده هوا، تأثيرات آلودگي هوا بر سلامت انسان و ساير موجودات، اهميت روش‏های كاهش آلودگی هوا و ... در دستور کار قرار گرفت.

 

5- نظارت بر وضعیت آبیاری زمین های کشاورزی

به منظور نظارت و کاهش سطح زیر کشت مزارعی که برای آبیاری از پساب تصفیه نشده استفاده می نمایند، از آب مصرفی در آبیاری مزارع شهرستان قرچک نمونه برداری شد تا در صورت عدم مطابقت مکاتبات و اقدامات قانونی صورت پذیرد.

 

6- برخورد با عرضه و فروش مواد غذایی بصورت دوره گردی

در راستای حفظ سلامتی مردم شهرستان، دسترسی به غذای ایمن و سالم و عدم عرضه مواد غذایی بصورت دوره گردی، بازرسان بهداشت محیط بهمراه عوامل محترم شهرداری اقدامات لازم در خصوص ممنوعیت عرضه مواد غذایی بصورت دوره گردی را ارائه نموده و مواد غذایی غیر بهداشتی نیز معدوم گردیده شد.

 

 

 

7- بازدید مشترک از نانوایی های شهرستان

واحد بهداشت محیط شبکه با هدف حذف افزودنی های غیر مجاز نان، اقدام به برگزاری بازدید مشترک با ادره صنعت، معدن و تجارت از نانوایی های سطح شهرستان نموده و نان های عرضه شده در خصوص وجود مواد افزودنی غیرمجاز با استفاده از قطره برم تیمول بلو بررسی گردید تا در صورت وجود مشکل، نمونه نان اخذ و در راستای مطابقت با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاه ارسال گردد.

 

8- نظارت بر عملکرد کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت ولی آباد

در راستای نظارت بر عملکرد کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت ولی آباد، پایش کارشناس مرکز فوق بر اساس چک لیست اختصاصی واحد صورت گرفت، کلیه برنامه ها بررسی و در پایان نقاط قوت و نقاط قابل بهبود کارشناس به مسئول واحد و مسئول مرکز اعلام گردید.

 

 

9- تشدید نظارت بر قنادی های شهرستان

با هدف حذف رنگ و افزودنی های غیر مجاز، بازدید از قنادی های سطح شهرستان صورت گرفت و در خصوص وجود مواد افزودنی و رنگ غیرمجاز بررسی های لازم صورت گرفت تا در صورت وجود مشکل، نمونه اخذ و در راستای مطابقت با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاه ارسال گردد.

10- شرکت در کارگروه آرد و نان شهرستان

با هدف رسیدگی به مشکلات نانوایی ها، جلسه کارگروه آرد و نان با حضور روسای سایر ادارات در فرمانداری تشکیل و مشکلات مربوطه مورد بررسی گرفت.

11- پلمب مراکز و اماکن متخلف بهداشتی

در راستای اجرای ماده 13 قانون اصلاحیه قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اماکن متخلف تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی شهرستان پس از طی روند قانونی و دادن اخطارهای لازم پلمب گردید.

رل شرایط بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی حساس

 

بازرسان بهداشت محیط شهرستان با هدف تامین و حفظ سلامتی مردم شهرستان و دسترسی به غذای ایمن و سالم، مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی حساس را در قالب بازدیدهای طرح تشدید درساعات اداری و غیر اداری، با استفاده از ابزار و تجهیزات پرتابل بازدید نمودند. همچنین مواد غذایی غیرقابل مصرف مشاهده شده جمع آوری و معدوم گردید.

 

3- پلمب مراکز و اماکن متخلف بهداشتی

 

 

در راستای اجرای ماده 13 قانون اصلاحیه قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اماکن متخلف تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی شهرستان پس از طی روند قانونی و دادن اخطارهای لازم پلمب گردید.

 

4-آموزش دانش آموزان مدارس به مناسبت روز هوای پاک

با توجه به فرا رسیدن 29 دی ماه روز هوای پاک، واحد بهداشت محیط  اقدام به برگزاری برنامه های آموزشی جهت دانش آموزان در مدارس شهرستان نمود. در این جلسات آموزش موضوعاتی از قبیل شناسايي و نحوه کنترل منابع آلاينده هوا، تأثيرات آلودگي هوا بر سلامت انسان و ساير موجودات، اهميت روش‏های كاهش آلودگی هوا و ... در دستور کار قرار گرفت.

 

5- نظارت بر وضعیت آبیاری زمین های کشاورزی

به منظور نظارت و کاهش سطح زیر کشت مزارعی که برای آبیاری از پساب تصفیه نشده استفاده می نمایند، از آب مصرفی در آبیاری مزارع شهرستان قرچک نمونه برداری شد تا در صورت عدم مطابقت مکاتبات و اقدامات قانونی صورت پذیرد.

 

6- برخورد با عرضه و فروش مواد غذایی بصورت دوره گردی

در راستای حفظ سلامتی مردم شهرستان، دسترسی به غذای ایمن و سالم و عدم عرضه مواد غذایی بصورت دوره گردی، بازرسان بهداشت محیط بهمراه عوامل محترم شهرداری اقدامات لازم در خصوص ممنوعیت عرضه مواد غذایی بصورت دوره گردی را ارائه نموده و مواد غذایی غیر بهداشتی نیز معدوم گردیده شد.

 

 

 

7- بازدید مشترک از نانوایی های شهرستان

واحد بهداشت محیط شبکه با هدف حذف افزودنی های غیر مجاز نان، اقدام به برگزاری بازدید مشترک با ادره صنعت، معدن و تجارت از نانوایی های سطح شهرستان نموده و نان های عرضه شده در خصوص وجود مواد افزودنی غیرمجاز با استفاده از قطره برم تیمول بلو بررسی گردید تا در صورت وجود مشکل، نمونه نان اخذ و در راستای مطابقت با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاه ارسال گردد.

 

8- نظارت بر عملکرد کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت ولی آباد

در راستای نظارت بر عملکرد کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت ولی آباد، پایش کارشناس مرکز فوق بر اساس چک لیست اختصاصی واحد صورت گرفت، کلیه برنامه ها بررسی و در پایان نقاط قوت و نقاط قابل بهبود کارشناس به مسئول واحد و مسئول مرکز اعلام گردید.

 

 

9- تشدید نظارت بر قنادی های شهرستان

با هدف حذف رنگ و افزودنی های غیر مجاز، بازدید از قنادی های سطح شهرستان صورت گرفت و در خصوص وجود مواد افزودنی و رنگ غیرمجاز بررسی های لازم صورت گرفت تا در صورت وجود مشکل، نمونه اخذ و در راستای مطابقت با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاه ارسال گردد.

10- شرکت در کارگروه آرد و نان شهرستان

با هدف رسیدگی به مشکلات نانوایی ها، جلسه کارگروه آرد و نان با حضور روسای سایر ادارات در فرمانداری تشکیل و مشکلات مربوطه مورد بررسی گرفت.

11- پلمب مراکز و اماکن متخلف بهداشتی

در راستای اجرای ماده 13 قانون اصلاحیه قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اماکن متخلف تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی شهرستان پس از طی روند قانونی و دادن اخطارهای لازم پلمب گردید.


١٠:١٧ - پنج شنبه ١٧ بهمن ١٣٩٨    /    عدد : ٨٨٤٥٩    /    تعداد نمایش : ١٠٣


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک 
آدرس : قرچک - باقراباد - خیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید
تلفن : 36164989
پست الکترونیک : gharchak@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.